Biologi

Vennligst ikke tråkk på gresset

Written by Wub

Gress er en familie planterslekter på ca 700 som vokser over hele verden. Men hva er det med gress som hjelper dem til å vokse i så mange forskjellige habitater?

Gress har eksistert siden dinosaurenes tid. Siden da har de utviklet seg til tusenvis av forskjellige arter som kan vokse i alle slags klima og leveområder – fra regnskoger, ørkener, fjells, myrer og til sumpene. Gress er anslått å dekke om lag en femtedel av jordens overflate og er en viktig kilde til mat for en rekke dyr og insekter.

En av grunnene til at gress har eksistert så lenge, er at de vokser fra bunnen og opp. Dette betyr at de kan fortsette å vokse etter at deres blad-topper har blitt kuttet slik at de kan beites av dyr uten å bli alvorlig skadet.

Mennesker har mange ulike bruksområder for gress: noen dyrkes som avlinger å spise eller fôr til dyr; noen er brukt som byggematerialer; andre er vokst til å lage fine parker og hager! Visste du at bygg, hvete, havre, bambus, ris, siv, mais, hirse og sukkerrør er alle typer gress?

Som alle levende vesener; planter trenger fem ting å være i stand til å overleve, og en av de tingene er luft. Men plantene har ikke lunger som vi har. For mennesker, er å puste en del av en prosess som kalles “åndedrett”. Respirasjon er navnet på de kjemiske reaksjonene kroppen bruker til å frigjøre energi fra maten vi spiser.

Oksygenet trengs for å skape en kjemisk reaksjon i ånderetten: Oksygen reagerer med glukose (en type sukker som finnes i mat) gjennom en kjede av reaksjoner -> oksygen + glukose → karbondioksid + vann + energi.

For å få den energien man trenger for å holde seg i live: mennesker spiser mat og puster luft. Oksygen og glukose føres inn i blodet og bæres rundt til alle celler i kroppen.

Men plantene ikke spise eller puste som oss! Plantene “puster inn” CO2 og “puster ut” O2 gjennom en komplisert prosess som kalles fotosyntese.

9,200 Comments