Biologi

Dinosaurene ble aldri utryddet – De lever i beste velgående den dag idag

Written by Wub

I diverse historiebøker og historie artikler på nett så blir det hevdet at dinosaurene ble utryddet for ca 65 millioner år under den store kritt/tertiær-masseutdøingen.

Men dette stemmer ikke! Dinosaurer lever i beste velgående den dag idag. Faktisk er dinosaurer en av de mest suksessrike artene på jorda.

Det ikke mange vet er at fugler ER dinosaurer og teknisk sett er de også reptiler.

I Charles Darwin’s bok “Artenes Opprinnelse” blir det lansert en hypotese; det må finnes mellomledd mellom de store dyregruppene som pattedyr, reptiler og fugler.

Nye fossil funn bekrefter Charles Darwin’s hypotese for det viser seg faktisk at dinosaurer begynte utvikle fjær allerede mange titalls(hundre) millioner år før asteroiden Yucatan med diameter på 10-15km kolliderte med jorda i det som nå er Chicxulub i Mexico.

De som overlevde var dinosaurer som kunne fly (forgjengerne til dagens fugler) aka avian dinosaurs.

Det var i Tyskland og Kina funnene ble gjort som bekreftet Charles Darwin’s teori om at det finnes mellomledd, og det mellomleddet er 2 dinosaurer som heter Archaeopteryx og microraptor.

Archaeopteryx, som levde for cirka 150 millioner år siden, regnes som den første fuglen. :

Microraptor :

 

Den store majoriteten av historikere og paleontologer mener fugler stammer fra små rovdinosaurer. Hos fugler finner vi nemlig 120 trekk som ikke finnes i noen annen dyregrupper enn hos dinosaurer.

Kanskje du nå ser på fugler med et litt annet syn når de hører de kvitrer ute i trærne eller ser de majestetisk og elegant flyr i flokk? Jeg personlig føler jeg opplever levende historie når jeg nå ser fugler å tenker mitt om hvor fantastisk evolusjon er.

Det er helt utrolig hvor tilpasningsdyktige dinosauerer har vært og de har virkelig klamret seg fast til livet i så mange år på jorda at det er helt innenfor rekkevidden og forståelsen til et menneske.

https://www.scientificamerican.com/article/how-dinosaurs-shrank-and-became-birds/

9,096 Comments