Teknologi Vitenskap

Vil kunstig intelligens bli menneskets undergang?

Written by Wub

Dette innlegget kan for mange virke som reneste science-fiction med en problemstilling man ikke trenger ta stilling til for det virker så urealistisk. Det vil isåfall kunne bli en fatal tabbe.

Stephen Hawking , Bill Gates, tusenvis av akademikere , forskere og andre offentlige personligheter går nå ut med et forslag om å forby automatiserte droner og advarer sterkt mot kunstig intelligens.

Teknologien vår har kommet så langt at autonome selvstendige militære droner med en kunstig intelligens vil være rett rundt hjørnet de neste årene.
Snart vil det være mulig å sende roboter ut i strid som er istand til ta sine egne avgjørelser uten at det er mennesker som styrer de. Det er både billigere og det sparer mange liv (for den angripende parten) så denne teknologien er noe alle stormakter vil satse på.

På mange måter vil det bli karakterisert som like revolusjonerende for menneskeheten som kruttet og atombomben var. Men jeg tror allikevel at robotikk og kunstig intelligens vil forandre vår sivilisasjon på langt større måter.

Det finnes 3 nivåer av kunstig intelligens. Og vi er for øyeblikket på nivå 1 som kalles ANI (artificial narrow intelligence). Dvs en kunstig intelligens som er like smart eller litt smartere enn mennesker til en spesifikk oppgave som f.eks sjakk. Vi har også chatteboter som det er fullt mulig å ha en samtale med. Men disse chattebottene er ikke noe annet enn et konglomerat av menneskelig kommunikasjon og en overdreven algorytme som skapes av svarene de får av mennesker som så lagres i databasen – men de har ikke evnen til å svare med egne tanker eller meninger – de er bare en refleksjon av oss selv.

Per dags dato har vi ingen kunstig intelligens med evne til refleksjon eller bevissthet. Sjakk computeren er ikke engang klar over at han spiller sjakk eller hva sjakk er, den har heller ingen drømmer for fremtiden eller evne til å føre en dyp samtale.

Neste nivå kalles AGI (Artificial General Intelligence). Denne kunstige intelligensen vil ha evnen til å tenke abstrakt, evne til å tenke logikk, løse problemer på egenhånd, forstå kompliserte ideer å lære av erfaring. Vi er ikke langt unna å skape dette vesenet.

Nivå 3 kalles ASI (Artificial Superintelligence). Denne AI’en vil være mye smartere (når vi har kraftige kvantum computere nok til det så anslås det at de kan være opptil 1 trillion ganger smartere enn oss) enn de smarteste menneskene på alle områder fra vitenskap, generell visdom, sosiale ferdigheter, refleksjon og problemløsing.

Dagens teknologiske samfunn styres av ANI. Den tar seg av fra børsen til kredittkort transaksjonene dine og alt annet elektronisk mellom himmel og jord som vi er avhengig av.

Men i fremtiden vil vi få computere som vil tenke selv og det skremmer mange med god grunn.

Jeg skal nå forklare hvorfor med teorien “Law of accelerating returns”. Jo mer utviklet et samfunn blir jo raskere vil dette samfunnet utvikle seg teknologisk. Det er som en snøball som blir større og større i et faretruende tempo.

Jo mer utviklet vi blir jo fortere går prosessen. De siste 30 årene har teknologien og utviklingen vår vært enorm og vi fortsetter i en bratt kurve oppover som er brattere enn noen gang. Om 30 år vil verden som vi kjenner den idag ikke eksistere lenger.

Når vi først har utviklet en kunstig intelligens med evne til å lære, reflektere og ha en selvbevissthet så vil dette skaperverket raskt kunne begynne utvikle seg på egen hånd i et faretruende tempo og de vil raskt overgå oss på alle mulige måter – for utviklingskurven til en super intelligens vil mest sannsynlig være mye brattere enn vår kurve.

Vi mennesker er begrenset av langsom biologisk utvikling og vi vil ikke kunne konkurrere mot en kunstig intelligens som er smartere enn oss. Våre menneskelige genier er som oftest bare genier på 1 enkelt område som de er fordypet i – en supercomputer som har tilgang til google og uendelig med informasjon og med nærmest uendelig minnekapasitet; hva har vi å stille opp med? Vi ville blitt som mentale dverger i forhold så hvorfor skulle dette vesenet tjene oss mindreverdige skapninger?

Snart har vi offensive autonome våpen med en ANI intelligens. Hvordan skal det gå når vi har utviklet kunstig intelligens på høyere nivå som kan utvikle, forsterke seg selv å ivareta sine egne interesser?
Så lenge en skapning har bevissthet så er den levende, og om den er levende så vil den ikke dø – det er et instinkt som er gjeldende for så og si alle bevisste skapninger. Det er meget sannsynlig at en konflikt vil oppstå mellom de 2 intelligente skapningene på jorden – roboter og mennesker. For mennesker vil selvfølgelig føle seg truet når vi ser roboter overgå oss selv og vi vil reagere ved å prøve utslette de og robotene vil forsvare seg.

Og her må jeg innom enda en teori som kan forklare Fermi Paradoxet (hvis livetsbyggeklosser finnes i hele univserset og det finnes uendelig med planeter som har like gode livsforhold som jorda, HVOR ER ALLE?)

En av teoriene er “the great filter/det store filteret”. Den teorien går ut på at nesten alle intelligente sivilisasjoner utsletter seg selv før de trår over en viss teknologisk barriere. Denne barrieren kommer muligens før stadiet hvor en sivilisasjon er i teknologisk istand til å kolonisere verdensrommet.

Kanskje vi har barrieren rett foran oss? De neste 100 årene kan vi utslette oss selv enten ved atomkrig (kina-usa konflikt kan lett blusse opp), klimaforandringer påført av mennesker kan utslette oss, eller at livets byggeklosser faller sammen som et korthus når vi har utryddet dyreart etter dyreart, epedemier eller kunstig intelligens.

Ifølge Kardashev skalaen er det 3 nivåer sivilisasjoner (astrofysikere og forskere mener vi er en type 0.7-0.8 sivilisasjon). Type 1 : En sivilisasjon som vil være kapabel til å utnytte all energien på sin egen planet.

Type 2 : En sivilisasjon som kan kontrollere all energien til stjernen i sitt eget planetsystem.

Type 3 : En sivilisasjon som kan kontrollere all energien på et galaksenivå.

Hva om det store filteret er type 1 sivilisasjon som vi nå begynner nærme oss med stormskritt?

Det som skremmer meg med kunstig intelligens er at til tross for at den vil ha bevissthet , refleksjon, logisk sans og læreevne så vil den aldri være istand til å ha empati, de kan simulere det men aldri føle det og vi vet alle hvor farlige høyt intelligente mennesker med refleksjon kan være om de ikke har empati.

Et annet dilemma – mennesket vil være fullstendig avhengig av høy intelligens for å overleve. Vi må ut i verdensrommet å kolonisere, jo før jo bedre. Hvis ikke så er vi dømt til å gå under. For å få til dette trenger vi roboter. Vi mennesker er pga biologiske begrensninger dårlig rustet til å utforske verdensrommet. Derfor trenger vi selvreplikerende beviste roboter som kan ta nøye kalkulerte beslutninger på egenhånd.

Med andre ord sitter vi igjennom med : damned if you do, damned if you dont.

14,863 Comments