Biologi

Vi kan oppleve en masseutryddelse i vår levealder

Written by Wub

I løpet av jordas historie har vi hatt 5 masseutryddelser; av de sånn ca 4 milliarder dyrearter som har utviklet seg på jorda har 99% av disse artene dødd ut.

Men visste dere at vi er på vei mot jordas sjette masseutryddelse og at det er meget mulig vi kommer til å oppleve den i vår egen levealder?

Og vi har bare oss selv å takke, forurensing og utslipp kveler jorda. Overfisking, menneskelig ødeleggelse av habiteten til andre dyr, jordbruk, forurensing og jakt har nå alarmert og bekymret de fleste biologer og forskere.

Den pågående utryddelsen av artsmangfoldet er et resultat av menneskers evne og vilje til å forurense og ødelegge naturen rundt oss og vi kan meget vel oppleve tap av 50% av dyre og plantearter innen 100 år hevder professor og biolog Bradley J Cardinale.

Biologer jobber nå på spreng verden over for å kartlegge hvilke arter vi må prioritere å redde; arter som er de viktigste for økosystemet og for å holde næringskjeden intakt.

Det er antatt at masseutryddelsen som vi står ovenfor kan være av samme ødeleggende omfang som den som skjedde 65 millioner år siden når en asteroide traff jorda å utslettet nesten alt liv.

Og her et de skremmende tallene : Forskere hevder at 41 prosent av amfibiene, 26 prosent av pattedyrene og 13 prosent av fuglerasene står i fare for å dø ut. En masseutryddelse er definert ut i fra et tap på 75 prosent arter eller mer.

Dette kan altså bli den første menneskeskapte masseutryddelsen, hvor jakt, fiske og andre former for utnyttelse av naturressurser utgjør 37 prosent av trusselbildet. På andreplass kommer habitatsødeleggelse og endring. Klimaforandringer kommer på fjerdeplass, med syv prosent.

Det fryktes at så mye som 30 prosent av artene våre kan utryddes av klimaendringer alene. Det er vårt enorme forbruk av ressurser som er årsaken til denne dramatiske utviklingen.

Men det trenger ikke å gå så langt som masseutryddelse før konsekvensene blir merkbare. Konsekvensene av ødelagt natur og utryddede arter vet man ofte ikke før de er vekk.

Økosystemet er som et korthus, fjerner du et kort for mye kan hele huset rase sammen. Det er stor grunn til å frykte kollaps av hele økosystemer og at vi mister sentrale funksjoner som pollinering og vannforsyning.

Mennesket har utryddet dyr med eller uten vilje siden vi kunne slå to steiner mot hverandre og lage en skarp kant. Vi legger beslag på land, sprer uønskede organismer, å dreper alt vi kommer over. I moderne tid har nedslaktingen blitt industrialisert.

En bok om emnet :

https://www.tanum.no/_dokumentar-og-fakta/dyr-og-natur/natur/den-sjette-utryddelsen-elizabeth-kolbert-9788293441021?LGWCODE=9788293441021;127265;5859&gclid=COTFhdHJk9ECFZRDGAoduJgN_g

10,145 Comments